Regulamin

Komis płytowy Królestwo

Regulamin ten został przygotowany w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie osobnej karty na stronie, oraz (na prośbę klienta) pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Sklep internetowy winyle.com.pl działający pod adresem http://www.winyle.com.pl, prowadzony jest przez Marcin Dworak z siedzibą przy al.NMP 3 w Częstochowie, NIP:573-171-22-32.

Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: panchodj@interia.eu telefonicznie: +48 509 339 232; pisemnie na adres: Królestwo al. Najświętszej Marii Panny 3 (lokal X), 42-200 Częstochowa

Słowniczek:

Sklep - prowadzony przez Marcin Dworak sklep internetowy działający pod adresem: http ://www.winyle.com.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Sklep Stacjonarny - Siedziba głowna z określonym wyżej adresem

Towar - Rzecz, przedmiot (różny asortyment), który może być nowy lub używany. W przypadku przedmiotu nowego będzie to widocznie oznakowane w rubryce stan przedmiotu.

Towar Używany - przedmiot (najczęściej posiadający znamiona używania), który został nabyty od osoby trzeciej przez pracownika sklepu stacjonarnego w ramach kupna bezpośredniego. Posiada cechy niepowtarzalne, jednostkowe, związane ze swoim stanem technicznym i wyglądem. W przypadku przedmiotu używanego jego stan będzie miał charakter umowny i będzie miał odniesienie do "skali oceny płyt i okładek" (dostępnej jako załącznik) lub innego opisu zamieszczonego na stronie produktu.

Towar w odniesieniu do rodzaju asortymentu można podzielić na nośniki audio-video i inne.

Nośniki audio-video to: płyta gramofonowa (winylowa oraz szelakowa) (w różnych rozmiarach, określone w opisie przedmiotu), płyta kompaktowa CD (w różnych rozmiarach, określone w opisie przedmiotu), kaseta magnetofonowa, płyta DVD i VCD, kaseta wideo VHS (w różnych rozmiarach, określone w opisie przedmiotu), płyta kompaktowa minidisc MD,

Inny asortyment to: Wszelkiego rodzaju wydawnictwa książkowe i pozostałe papierowe, akcesoria do gramofonów, pielęgnacji oraz czyszczenia płyt, wkładki gramofonowe oraz igły do nich, wszelkiego rodzaju kable o różnej długości i różnymi zakończeniami (wtyczkami), gramofony i różnego rodzaju wzmacniacze i miksery dla dj-ów oraz inny sprzęt RTV, stojaki na płyty, gadżety i pamiątki (torby, koszulki, kubki itp.)

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta lub robiąca zakupy bez konieczności rejestracji.

Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;

Czas Realizacji Zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Dni Robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Przelew Tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez indywidualne konto osobiste lub firmowe lub na poczcie i innych placówkach w których można dokonać zlecenie płatności;

Przelew Elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line oraz za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Punkt Odbioru winyle.com.pl - punkt prowadzony przez P.H.U. Label, z siedzibą w Sklepie Stacjonarnym, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;

PDF - format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;

DRM (digital rights management) - cyfrowe zarządzanie prawami. System zabezpieczeń mający przeciwdziałać nielegalnemu, niezgodnemu z wolą właściciela praw używaniu danych;

Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

§ I.

Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie winyle.com.pl.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową winyle.com.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową winyle.com.pl i wybrać opcję logowania/zakładania konta. Wypełnić formularz, w tym podać adres e-mail i określić hasło do konta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.

4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

a. wyboru zamawianych towarów lub usług,

b. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy,

c. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.

5. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą.

6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta poprzez powiadomienie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub telefonicznie.

7. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;

b. anulowanie całości zamówienia; c. wybór podobnych lub innych towarów w tej samej cenie.

8. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII (Zwrot należności Klientom).

9. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców i objęta jest oddzielnym regulaminem dołączonym do opisu promocji lub wyprzedaży.

11. Jeśli Klient nie opłaci zamówienia w terminie i zostanie ono w ten sposób anulowane, Sklep zastrzega sobie prawo do kasowania następnych zamówień Klienta, bądź do skasowania konta Klienta w przypadku Klienta zarejestrowanego.

12. W przypadku zakupu Towaru Używanego, Klient jest informowany o jego stanie przez Sprzedawcę w opisie produktu. Skala oceny, wg której Sprzedawca ocenia płyty, dostępna w formie załacznika dostępnego wraz z regulaminem oraz w na sronie Skala Ocen Płyt

§ II.

Zmiany w zamówieniach.

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z P.H.U.Label za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

2. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

§ III.

Ceny towarów.

Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a. podawane są w złotych polskich,

b. są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT,

c. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

d. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

§ IV.

Czas realizacji zamówienia, formy wysyłki.

1. Towary widoczne na stronie internetowej Sklepu są przygotowywane do wysyłki w ciągu 1-3 Dni Roboczych od momentu zaksięgowania przez pracownika Sklepu opłaty za zamówienie. Jest to czas, który upływa od zaksięgowania przez pracownika Sklepu opłaty za zamówienie do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę. Wyjątkiem są towary oznaczone adnotacją “Przedsprzedaż”, w opisie których podana jest przewidywana data wysyłki (przewidywana data wysyłki może ulec zmianie). Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "Moje zamówienia". Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta (cennik dostaw dostępny jako załącznik):

a. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD;

b. w Sklepie Stacjonarnym (odbiór osobisty);

c. poza terytorium Polski zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską.

3. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

§ V.

Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a. system szybkich płatności PayU. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

b. system płatności PayPal. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

c. Przelew Elektroniczy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia ze strony internetowej banku.

d. Przelew Tradycyjny. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia ze strony internetowej banku e. płatność przy odbiorze w Sklepie Stacjonarnym

2. W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności lub sposobów dostawy dla złożonego zamówienia, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

3. W celu skutecznej realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, wskazanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

4. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić stan, kompletność oraz zgodność zawartości z Zamówieniem.

5. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki w przypadku stwierdzenia: uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki; niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości z przedmio tem Zamówienia. W każdym powyższym przypadków Klient powinien sporządzić notatkę ze zdarzenia oraz protokół uszkodzeń w obecności dostawcy przesyłki oraz niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie Sprzedawcę.

6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.

7. Zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania Towaru przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Za wydanie Towaru uważa się odbiór przesyłki przez Klienta osobiście lub od dostawcy wybranego przez Sprzedawcę.

§ VI.

Reklamacje - Rękojmia za wady fizyczne Towaru.

1. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży..

2. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub pocztą e-mail na adres: sklep@winyle.com.pl.

3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę widoczną, nieopisaną w Sklepie Internetowym w opisie Towaru, Klient może:.

a. z uwagi na Towary niepowtarzalne i jednostkowe - żądać wymiany Towaru na inny z oferty Sprzedawcy, wolny od widocznych, nieopisanych wad, w tej samej lub podobnej cenie, przy czym różnicę w cenie droższego Towaru pokrywa Klient, a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona Klientowi przez Sprzedawcę;.

b. żądać usunięcia widocznej, nieopisanej przez Sprzedawcę wady, jeśli jest to możliwe;.

c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na inny, wolny od widocznych, nieopisanych wcześniej wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt a lub b..

4. Uprawnienia określone w ust. 3 pkt a lub b są pierwotne, a określone w pkt c następcze..

5. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna..

6. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) . Klient powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności..

7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwróconego Towaru..

§ VII.

Zwrot należności Klientom.

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza o którym mowa w pkt VII ust.1 w części obejmującej numer rachunku bankowego. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

§ VIII.

Odstąpienie od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przedrozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogąwystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniujego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócićze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymirzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usługzwiązanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpieniaod umowy.

§ IX.

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi: przedstawienie oferty Sklepu; utworzenie iadministrowanie konta klienta w sklepie internetowym; możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość.

2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu zchwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.

3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu konta Klienta na stronie Sklepu zawierana jest na czas nieokreślony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu Rejestracji przez Klienta.

4. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili. W tym celu powinien złożyć oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres Sprzedawcy, który niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia.

5. Sprzedawca w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z bazy danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą izaprzestanie jej świadczenia.

6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia.

7. Jeżeli stronami umowy są osoby prawne Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi ze skutkiem natychmiastowym.

8. Klient i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie za porozumieniem stron.

9. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową , która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript.

10. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególnościposiadało: skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall); zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa; system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień; aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej; oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

11. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu: dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu.

§ X.

Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym osobą prawną, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym osobą prawną, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ XI.

Dane osobowe

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę w celu złożenia zamówienia i realizacji Umowy Sprzedaży z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.

4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.

5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestani a przetwarzania.

§ XII.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdej chwili oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

3. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy, wchodzące w ich skład elementy graficzne, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.